Poradnictwo prawne i obywatelskie

Ponieważ w naszej działalności stykaliśmy się często z bezradnością obywateli w kwestiach prawnych, aby im pomóc, stworzyliśmy w 2011 roku "Biuro dla Obywatela", czyli miejsce, w którym udzielaliśmy informacji i porady prawnej. Działalność "Biura" polegała na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej we Włocławku przy ul. Przedmiejskiej 5 (w latach 2011-2016). Od 2016 roku, gdy weszły w życie przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, prowadziliśmy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we Włocławku przy ul. Długiej 28 (w latach 2016-2023) i punkt przy ul. Żabiej 12a (w latach 2017-2022).
Pomoc Biura wychodziła naprzeciw osobom poszukującym odpowiedzi na problemy życia codziennego, niezrozumienie skomplikowanych procedur prawnych oraz poczucia bezradności wobec aparatu urzędniczego. Nieodpłatna pomoc prawna dostępna była dla wszystkich, którzy nie mieli możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy prawników. Jednocześnie nasze działania skupiliśmy na angażowaniu społeczeństwa w rozwiązywanie problemów w sposób samodzielny, na skupianiu uwagi na własnych możliwościach.

Od 2024 roku nie kontynuujemy tej działalności z uwagi na dostępność publicznych (rządowych) programów nieodpłatnej pomocy prawanej.