Partycypacja społeczna

Wierzymy, że wspólne i przejrzyste decydowanie jest korzystne dla lokalnych społeczności. Promując i organizując procesy konsultacyjne i partycypacyjne chcemy pomóc urealnić marzenia mieszkańców, wzmacniać potencjał organizacji pozarządowych i wspierać funkcjonowanie administracji publicznej. Naszą aktywność na rzecz partycypacji i konsultacji kierujemy zarówno do administracji, organizacji pozarządowych, jak i "zwykłych" obywateli.

Organizujemy i realizujemy konsultacje w imieniu innych, ale też pomagamy w nich uczestniczyć - szukamy nowych rozwiązań i metod, które najlepiej przysłużą się zainteresowanym. Wspólnie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych stworzyliśmy serwis służący konsultowaniu dokumentów stacja-konsultacja.pl, wydajemy opracowania i poradniki, uczymy konsultacji, wyszukujemy partnerów do wspólnej realizacji działań.