Ekspercki zespół wolontariuszy

W Fundacji wspieramy osoby, które już działają lub chcą działać społecznie. Dlatego utworzyliśmy Ekspercki Zespół Wolontariuszy (EZW), czyli przestrzeń dla osób, które swój czas i doświadczenie poświęcają na rzecz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego w naszym województwie. Pierwszy nabór do zespołu odbył się jesienią 2023, a wiosną 2024 roku uruchomiliśmy drugi nabór.

W pierwszym etapie, uczestniczkom i uczestnikom Zespołu zapewniamy możliwość zdobywania i uzupełnienia kompetencji i praktyki w tematach ważnych dla aktywności społecznej i organizacji pozarządowych, m.in. umiejętność pozyskiwania środków dotacji i grantów, umiejętność wykorzystania konkretnych rozwiązań, jak inicjatywa lokalna, budżet obywatelski, fundusz sołecki, czy też umiejętność stosowania technik partycypacji obywatelskiej.
W drugim etapie, uczestniczki i uczestnicy wykorzystują te kompetencje i doświadczenia by móc realizować samodzielne projekty wspierające konkretne (wskazane przez nich) organizacje pozarządowe i/lub społeczności lokalne. Obszar działania wolontariuszy-ekspertów zależy od nich samych i może obejmować m.in. realizowanie przedsięwzięć na rzecz konkretnych społeczności czy grup społecznych, np. zajęć dla dzieci i młodzieży, działań dla seniorów, aktywizowanie lokalnych społeczności na rzecz dbania o przestrzeń wspólną, pisania wniosków o dofinansowanie lokalnych imprez i każdą inną sferę, ważną z punktu widzenia wolontariusza.
 
Uczestniczki i uczestnicy zespołu podpisują z nami umowy wolontariackie, otrzymują wsparcie i opiekę koordynatora wolontariatu z którym uzgadniają i realizują indywidualny Plan Rozwoju Wolontariatu Eksperckiego. Elementami tego planu są m.in. zakres i terminy szkoleń, w których biorą udział, jak i obszary w jakich chcą realizować swoje pomysły i projekty.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, to w kwietniu 2024 roku rozpoczęliśmy II edycję rekrutacji do Zespołu - zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

* Regulamin rekrutacji i udziału w Eksperckim Zespole Wolontariuszy (obowiązuje od 15 kwietnia 2024 roku) >>
* Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz zgłoszenia do udziału w Eksperckim Zespole Wolontariuszy >>
* Załącznik nr 2 do regulaminu: Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w Zespole >>